verbo

obracać

volgere lo sguardo verso… – skierować wzrok w kierunku…

volgere l’attenzione a... – skierować uwagę na…

volgersi indietro – zawrócić