agg

tymczasowy; niestabilny;

sost

pracownik zatrudniony tymczasowo;

lavoratori precari – pracownicy tymczasowi; pracownicy na umowach śmieciowych