Dizionario / Słownik : słownik włosko-polski

Home » : słownik włosko-polski (paged 5)

sost napięcie; tensione della cinghia – napięcie pasa; tensione di rete – napięcie sie..

Leggi / Czytaj

verbo obracać volgere lo sguardo verso… – skierować wzrok w kierunku… volgere l’attenzione a… – skierować uwagę na… volgersi indietro – ..

Leggi / Czytaj

verbo ciągnąć; napinać; rozpościerać; wyciągać; nadstawiać; zmierzć; tendere una corda – ciągnąć, napinać linę; tendere le gambe – wyciągać nogi; il tempo tende a migliorare – zaczyna się rozpogadz..

Leggi / Czytaj