Dizionario / Słownik : słownik włosko-polski

Home » : słownik włosko-polski (paged 4)

prep u; w; przy; manager presso l?azienda – manager w firmie; Il tirocinio pu? essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato – praktyki można odbyć w Biurze Prokuratora Generaln..

Leggi / Czytaj

verbo realizować; rozwijać; wykonywać; svolgere le mansioni di segretaria – wykonywać obowiązki sekretarki/sekreta..

Leggi / Czytaj

sost pierścionek; obrączka; pierścień; anello di guarnizione – pierścień uszczelniający; anello di regolazione – pierścień reguluj..

Leggi / Czytaj

sost oś; asse posteriore/ anteriore – oś tylnia/ przednia; asse di rotazione – ..

Leggi / Czytaj

sost płyta; piastra di ancoraggio – płyta nośna; piastra scorrevole – płyta..

Leggi / Czytaj