Dizionario / Słownik : słownik włosko-polski

Home » : słownik włosko-polski (paged 2)

sost podatek; imposta sul reddito – podatek dochodowy; versamento dell’imposta – zapłata (wpłata) podatku; rimborso dell’imposta – zwrot podatku; imposta doganale – cło; imposta di bollo – opłata skarbowa; Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) – podatek dochodowy od osób fizycznych; Imposta sul Reddito delle Società (IRES) – podatek dochodowy od spółek (w Polsce od osób prawnych); ..

Leggi / Czytaj

sost zaświadczenie; attestato di soggiorno permanente – zaświadczenie o prawie stałeg..

Leggi / Czytaj

sost agencja; oddział; agenzia di viaggi – biuro podróży; Agenzia delle Entrate – Urząd ..

Leggi / Czytaj