sost

podatek;

imposta sul reddito – podatek dochodowy;

versamento dell’imposta – zapłata (wpłata) podatku;

rimborso dell’imposta – zwrot podatku;

imposta doganale – cło;

imposta di bollo – opłata skarbowa;

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) – podatek dochodowy od osób fizycznych;

Imposta sul Reddito delle Società (IRES) – podatek dochodowy od spółek (w Polsce od osób prawnych);

Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) – Podatek Regionalny od Działalności Produkcyjnej;

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) – Podatek od Wartości Dodanej (VAT)