sost

zaświadczenie;

attestato di soggiorno permanente – zaświadczenie o prawie stałego pobytu