Dizionario / Słownik : słownik polsko-włoski

Home » : słownik polsko-włoski (paged 8)

sost mercato; wspólny rynek – mercato libero; rynek (miasta) – piazz..

Leggi / Czytaj