Dizionario / Słownik : słownik polsko-włoski

Home » : słownik polsko-włoski (paged 2)

sost stagione; szczyt sezonu – alta stagione; poza sezonem – fuor..

Leggi / Czytaj