Dizionario / Słownik : biznesowy słownik włosko-polski

Home » : biznesowy słownik włosko-polski (paged 3)

prep u; w; przy; manager presso l?azienda – manager w firmie; Il tirocinio pu? essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato – praktyki można odbyć w Biurze Prokuratora Generaln..

Leggi / Czytaj

verbo realizować; rozwijać; wykonywać; svolgere le mansioni di segretaria – wykonywać obowiązki sekretarki/sekreta..

Leggi / Czytaj

sost instytut; instytucja; Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – Krajowy Zakład Ubezpieczeń z tytułu Wypadków przy Pracy; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (odpowiednik na..

Leggi / Czytaj

verbo kierować; prowadzić (coś); wysyłać; dyrygować; dirigere un’azienda – kierować fir..

Leggi / Czytaj