Dizionario / Słownik : biznesowy słownik włosko-polski

Home » : biznesowy słownik włosko-polski

sost sala; sala d’aspetto – poczekalnia; sala per conferenze – sala konferencyjna; sala per riunioni – sa..

Leggi / Czytaj

sost rejestr; registro degli acquisti – rejestr zakupów ; registro delle vendite – rejestr ..

Leggi / Czytaj

sost aktywa trwałe; immobilizzazioni materiali – aktywa trwałe materialne; immobilizzazioni immateriali – aktywa trwałe niematerialne; immobilizzazioni finanziarie – aktywa..

Leggi / Czytaj