Dizionario / Słownik : 1000 najpopularniejszych włoskich słów

Home » : 1000 najpopularniejszych włoskich słów (paged 5)
LEI

pron ona; Pan; Pani; jej; niej; ją; parla con lei – porozmawiaj z nią; vai da lei – idź do niej; grazie a Lei – dziękuję Panu/Pani; Lei ? molto gentile – jest Pan/Pani bardzo mił..

Leggi / Czytaj

sost instytut; instytucja; Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) – Krajowy Zakład Ubezpieczeń z tytułu Wypadków przy Pracy; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) – Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (odpowiednik na..

Leggi / Czytaj