Dizionario / Słownik : 1000 najpopularniejszych włoskich słów

Home » : 1000 najpopularniejszych włoskich słów

sost podatek; imposta sul reddito – podatek dochodowy; versamento dell’imposta – zapłata (wpłata) podatku; rimborso dell’imposta – zwrot podatku; imposta doganale – cło; imposta di bollo – opłata skarbowa; Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) – podatek dochodowy od osób fizycznych; Imposta sul Reddito delle Società (IRES) – podatek dochodowy od spółek (w Polsce od osób prawnych); ..

Leggi / Czytaj

verbo obracać volgere lo sguardo verso… – skierować wzrok w kierunku… volgere l’attenzione a… – skierować uwagę na… volgersi indietro – ..

Leggi / Czytaj